VIDEO

Video ng Produksyon ng GPSH90M002

Tamang Posisyon

Silk Screeing

Wisik

Silk screen printing

Pinipilit ang Pilak